ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att arbeta för en hållbar utveckling mellan människan och tekniken. Stiftelsen LightNet Foundation önskar främja en global medvetenhet om de nya hälso- och miljörisker som den tekniska utvecklingen bär med sig, för att skapa harmoni mellan människa, allt levande, natur och den tekniska utvecklingen. Stiftelsen fokuserar främst på strålningsskadade personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen LightNet Foundation
Organisationsnummer:802480-6781
Adress:
  • Viveka Bonde
  • Stenbocksvägen 16
  • 182 62 Djursholm
Telefonnummer:070-241 61 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:439 968 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS