ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden skall i den ordning här nedan nämns tillfalla: 1. Adolf Magnus Reinhold Louis Stackelberg, 2. Vid Louis Stackelbergs död: a/ hans änka och (eller) bröstarvingar, b/ om de je finnas, grevinnan Karin Stackelberg, född Lagerberg, c/ om grevinnan Karin Stackelberg avlidit, Mrs. Brita Ward, född Lagerberg, Bath, Somerset, England, d/ om Mrs. Brita Ward avlidit, Håkan och Göran Lagerberg, till lika delar var och en, eller den av dem som överlever, e/ Om Louis Stackelberg efterlämnat änka utan bröstarvingar, vid hennes frånfälle grevinnan Karin Stackelberg, Mrs. Brita Ward och eljest Håkan och Göran Lagerberg på sätt och i den ordning här ovan nämnts, eller den av de sistnämnda som överlever. 3. Därest avkomstberättigade enligt mom. 1 och 2 saknas, skola i stället utgå understöd enligt efterföljande bestämmelser: 1. högst två understöd skola utdelas årligen till man eller kvinna av adlig ätt, 2. vid utdelandet skall avseende endast fästas vid vederbörandes behov och ej vid ålder, 3. utdelning av understöden må förnyas från år till år till den eller dem som tilldelats understöden, 4. företrädesrätt skall givas dem, som stå i närmast skyldskap till Adolf Magnus Reinhold Louis Stackelberg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Louis Stackelbergs fond
Organisationsnummer:102016-1590
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS