ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i viss, om än begränsad, utsträckning bidra till en förbättrad livssituation i utvecklingsländer genom bl a kunskapsspridning och utbildning. Målgrupp är framför allt unga människor, internationella organisationer samt personer i beslutandeställning inom förvaltning och näringsliv. Syftet är att stödja pågående förändringsprocesser i en hållbar riktning genom t ex information, utbildning och konsultverksamhet. Stiftelsen kan även instifta och utdela utmärkelser och stipendier, företrädesvis inom lärande för hållbar utveckling. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Life International Foundation for Ecology
Organisationsnummer:802479-2916
Adress:
  • Kvarnbergsgatan 1
  • 652 29 Karlstad
Telefonnummer:070-543 66 84
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 803 238 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS