ÄNDAMÅL

Avkastningen skall delas ut till elever vid gymnasieskolan i Ljusdals kommun. Utdelning skall företrädesvis användas för -belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, -belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, -belöning och uppmuntran åt elev som visat fallenhet och intresse för matematiska studier, och eller studier i främmande språk, -stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av linjer vid gymnasieskolan (samtliga linjer avses här kunna komma i fråga), -hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, -studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ljusdals skolsamfond för gymnasieskolan
Organisationsnummer:887000-4523
Adress:
  • Ljusdals kommun
  • Ekonomikontoret
  • 82780 LJUSDAL
Telefonnummer:0651-180 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:95 295 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS