ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen skall i första hand användas för belöning eller uppmuntran åt elev vid gymnasieskolan i Skara kommun, som visat goda kunskaper i moderna språk, särskilt franska. I andra hand för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt annat ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, för belöning åt elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller åt annan kulturell verksamhet vid skolan, eller åt gymnastik eller idrott, som stipendium för fortsatt utbildning. Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lektor Herman Vingqvists minne
Organisationsnummer:868401-1854
Adress:
  • Skara Kommun
  • 532 88 Skara
Telefonnummer:0511-320 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS