ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stipendium tilldelas en behövande, flitig, studiebegåvad och i sin vandel oförvitlig manlig studerande från Halland, som åtnjutit undervisning vid läroverket i Halmstad och är inskriven i Hallands nation. Stipendiet kan åt samma person tilldelas två gånger. Skulle det inträffa att behövande ättlingar till donatornstudera vid Lunds Universitet, skola även de vara berättigade att komma i åtnjutande av stipendiet utan hänsyn till hemort, studieläroverk, nation eller kök.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lektor C A Ljunggren s stipendiefond
Organisationsnummer:802479-2981
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS