ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att såväl hindra all slags exploatering av, som bevara mark, djurliv och ladan på den i Mörköviken belägna Ledarön omfattande fastigheterna Stav 8:21, 1-4 samt 8:9 och 8:10 i Hölö. Stiftelsen ska främja sitt ändamål genom att med sina samlade resurser hålla marken öppen med hjälp av sommarbete, slaghackning och andra tjänliga metoder, utfodra öns djur under vinterhalvåret samt underhålla ladan och den färja med vars hjälp transporter sker till och från ön.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ledarön
Organisationsnummer:802479-3898
Adress:
  • Mikael Löf
  • Stavs Gård 8
  • 15392 Hölö
Telefonnummer:0705-5511197
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS