ÄNDAMÅL

[…] Fondens årliga avkastning skall – sedan en tiondel därav lagts till kapitalet – i form av stipendium utgå till en elev som lämnar grundskolans högstadium och som visat allvarligt intresse för och ådagalagt särdeles goda kunskaper i ämnet fysik och som kommer att fortsätta till gymnasium. […] kan även delas mellan två eventuellt tre elever, om det visar sig svårt att utse endast en elev. Om det något år ej skulle finnas någon elev, som uppfyller ovanstående krav, fonderas hela avkastningen detta år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen lektor Birger Grundströms stipendiefond
Organisationsnummer:802424-0981
Adress:
  • Zlatan Kovacic
  • Berga backe 14. 1 tr
  • 182 53 Danderyd
Telefonnummer:073-333 60 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS