ÄNDAMÅL

Fondens årliga afkastning skall i första rummet användas till understöd och uppmuntran åt en eller flera ynglingar, unga flickor eller barn från Ölme socken, hvilka visa synnerligen lofvande anlag och i hög grad utpräglad begåfning för studier, konst eller slöjder, dock att de som äro i skyldskap med mig samt ega de nyssnämnda förutsättningarna, böra ega företräde, samt om icke skäl förefinnas till utdelandet af afkastningen i nyss nämnt syfte, till kläder och föda åt fattiga skolbarn inom Ölme socken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lars Olsson i Gärdeslösa
Organisationsnummer:873600-4857
Adress:
  • Kristinehamns kommun, ek.avd
  • 681 84 KRISTINEHAMN
Telefonnummer:0550-880 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:28 187 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS