ÄNDAMÅL

Den årliga räntan av kapitalet ska enligt uppställda villkor användas till utdelning av belöningar företrädesvis åt polismän men också åt andra personer, som till laga beivran anmäla grymhet mot husdjuren. Enligt Kammarkollegiets premutationsbeslut 10/4 1978 får fondens disponibla avkastning, förutom till det ursprungliga ändamålet, även användas för bidrag till föreningar och organisationer mot djurplågeri och plågsamma djurförsök.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Laura Holmbergs djurskyddsdonation
Organisationsnummer:885000-8593
Adress:
  • Gävle kommun, Kommunstyrelsen
  • 801 84 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:436 320 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS