ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall, sedan 10 – 15 % lagts till fondkapitalet, i huvudsak gå till Ryda kyrkas och kyrkogårds förskönande och underhåll.
Hela årsavkastningen skall ej odelat tillfalla Ryda kyrka utan utbetalningar skall göras till följande ändamål:
a/ Skötsel och vård av vår familjegrav å Ryda kyrkogård, gravplats nr 77, Bröderna Karlssons familjegrav. Plantering av vår och sommarblommor i befintlig blomlåda samt utläggning av vinterkrans. Vid behov anlitas kunnig gravvårdsfirma för riktning av gravstenen om sättning eller dylikt skulle uppstå. Inläggning av nytt bladguld i inskriptionen utföres när sådant behov föreligger.
b/ Till Tengene församling utbetalas årligen medel för skötsel av min farfader August Karlssons familjegrav å Tengene kyrkogård.
c/ Församlingshemmet i Håkantorp anvisas årligt bidrag med högst 10 000:- kr till underhåll och driftskostnader allt efter kyrkorådets prövning.
d/ En sommarresa anordnas för dem som uppnått pensionsåldern och bor i Ryda socken. Resan kan omfatta heldagsutflykt i buss till någon eller några intressanta platser och god förplägnad bjudes dem som deltaga.
e/ Till julhelgen utdelas till varje vårdtagare å Rydahemmet en liten blomstergrupp.
f/ Medel skall även kunna utgå till anordnande av en årlig sång och musikgudstjänst i Ryda kyrka. Till denna gudstjänst kan då någon välkänd solist engageras, gärna operasångare eller sångerska, även någon god violinist eller cellomästare kan vara lämpligt som variation i denna årligen återkommande musikgudstjänst.
g/ Efter kyrkorådets prövning kan Ryda kyrkokör erhålla årligt bidrag med högst
1 000:- kr.
h/ Ett årligt stipendium om 7 500:- kr kan, efter styrelsens prövning, tilldelas högskole- sång och musikstuderande ungdom från Ryda socken.

Min önskan är att medel utgår till att kyrkans befintliga fasadbelysning kan hållas tänd under den mörka årstiden.
Anskaffa även några större stenurnor för plantering av sommarblommor och placera ut dessa på lämpliga ställen kring kyrkan. Anlita gärna sakkunnig rådgivare och låt blomsterprakten bli riklig till glädje för Ryda kyrkas- och kyrkogårds besökare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lars Karlssons minnesfond
Organisationsnummer:868400-9221
Adress:
  • Gerth Malmevik
  • Ryda Kantorp 2
  • 534 96 Vara
Telefonnummer:070-32 11 600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS