ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ur fondens årliga avkastning i första hand utdela understöd eller pensioner till behövande, företrädesvis industriidkare, speciellt s. k. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild tjänst, ävensom behövande efterlevande efter personer av nämnda kategorier; för beviljande av understöd eller pension erfordras att understöds- eller pensionstagaren sedan minst fem år bosatt inom den del av Västmanland, som tillhör Örebro län, i andra hand understöd för studieändamål till personer som själva – eller där någon av föräldrarna – sedan minst fem år är bosatta inom den del av Västmanland som tillhör Örebro län. Företrädesrätt till erhållande av understöd eller pension skall vid i övrigt lika förhållanden tillkomma personer inom det geografiska område som motsvaras av f d Nora bergsförsamling och Vikers församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Per Erikssons stiftelse
Organisationsnummer:975000-4286
Adress:
  • Olaigatan 17A
  • 703 61 Örebro
Telefonnummer:019-765 29 25
E-post:info@pereriksson.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Josefine Widorson
Tillgångar:246 878 283 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS