ÄNDAMÅL

Räntan av kapitalet används att årligen som idrottspris vid årsavslutningen tilldelas den elev (gosse eller flicka) från Hemlingby skola som under året gjort sig mest förtjänt därav. Idrottspriset, vilket icke bör utgå i kontanta utan bestå av någon för lärljungen värdefull gåva, skall åtföljas av särskilt diplom, som donatorerna skall tillhandahålla.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lars Göran Melins minnesfond
Organisationsnummer:885000-8676
Adress:
  • Gävle kommun
  • 801 84 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:63 471 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS