ÄNDAMÅL

Stiftelsens fonds ändamål är att främja välgörande, sociala, konstnärliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål i Sandvikens kommun. Om stipendier för studier lämnas får dessa endast lämnas till svenska och norska medborgare med prioritet för anställda hos Sandvik Coromant och deras familjer. Fondens medel får aldrig tagas i bruk för att tillgodose donators laga arvingar. För tillgodoseende av fondens ändamål skall minst 80 % av den årliga behållna avkastningen tagas i anspråk. Om så finnes önskvärt må en tjugondel av kapitalet per ultimo december varje år tagas i anspråk under nästkommande år för tillgodoseende av ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lars Bucans kulturfond i Sandviken
Organisationsnummer:885501-0222
Adress:
  • Bengt Nyman
  • Trollstigen 7
  • 811 36 SANDVIKEN
Telefonnummer:070-202 67 25
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 007 495 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS