ÄNDAMÅL

Årliga fondavkastningen skall, sedan därav till fondkapitalet avsatts 20 procent såsom motvikt till penningvärdets fall, överlämnas till Fjällbacka Idrottsklubb att efter klubbens bestämmande clisponeras för kostnader i samband med idrottstävlingar, såsom till tävlingspriser eller andra dylika därmed jämställda utgifter. Skulle idrottsverksamhet i framtiden möjligen icke komma att utövas i orten, skall municipalnämnden äga rätt att använda avkastningen å fonden till annat därmed jämförligt ändamål av ideell natur.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lars Falks idrottsfond
Organisationsnummer:855900-5833
Adress:
  • Tanums kommun
  • 457 81 Tanumshede
Telefonnummer:0525-18262
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS