ÄNDAMÅL

Att ge bidrag: – Under eller efter sjukhusvård till patient, som med anledning av sjukhusvistelse eller på grund av minska arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad. – till täckande av kostnad för rekreationsresor som patient bedöms vara i behov av, men av ekonomiska skäl ej har råd att bekosta. – till bekostande av öppenvårdsavgifter för patienter som med anledning av sjukhusvistelse eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdom, fått sin ekonomiska ställning försämrad. – bekostnad av ortoped tekniska – och andra personliga hjälpmedel, vilka personer med olika handikapp medicinskt bedöms vara i behov av.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Länssjukhuset i Halmstads samfond
Organisationsnummer:802425-4438
Adress:
  • Region Halland
  • Box 517
  • 301 80 Halmstad
Telefonnummer:035-134800
E-post:regionen@regionhalland.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS