ÄNDAMÅL

LFAB vill genom bildandet av denna stiftelse uppfylla ändamålet att i vid mening genom forskning eller andra relevanta metoder bidra till kunskapsutvecklingen i de branscher där Länsförsäkringsgruppen verkar. Stiftelsen ska till exempel inom ramen för ändamålet bland annat kunna främja vetenskaplig forskning och utveckling, men även bekosta framtidsstudier inom olika områden som kan vara av intresse för bolag inom Länsförsäkringsgruppen eller försäkrings- och finansbranschen i allmänhet. Stiftelsen ska vidare kunna bekosta andra typer av studier och analyser som stiftelsen anser vara av vikt för Länsförsäkringsgruppens bolag eller för de branscher som Länsförsäkringsgruppen är verksam inom eller önskar vara verksam inom samt kommunicera om stiftelsens verksamhet och de kunskaper och resultat som uppnåtts.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens Forsknings- och Utvecklingsfond
Organisationsnummer:802480-1576
Adress:
  • Länsförsäkringar AB
  • Tegeluddsvägen 11-13
  • 115 41 Stockholm
Telefonnummer:08-588 400 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS