ÄNDAMÅL

Den årliga räntan ska användas i första hand till hjelp för bekostande af elementarstudier åt någon begåfvad – och nödige medel saknande yngling från socknen, men derest räntemedlen ej alltid skulle för sådant ändamål komma till användning, i andra hand till skolväsendets i socknen befrämjande, efter bepröfvande av pastor och skolråd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Länsman Gustafsons skolfond
Organisationsnummer:875001-9625
Adress:
  • Örebro pastorat
  • Storgatan 27
  • 703 63 ÖREBRO
Telefonnummer:019-15 45 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:43 008 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS