ÄNDAMÅL

Fondens avkastning ska användas för sjuksköterskor och annan personal med medellång vårdutbildning för att bedriva utvecklingsprojekt vid Huddinge sjukhus för att ytterligare förbättra omhändertagandet av patienterna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Landstingets fond för vårdutveckling vid Huddinge sjukhus
Organisationsnummer:802403-1257
Adress:
  • Region Stockholm, Donationsfondsförvaltningen
  • Box 30215
  • 104 25 Stockholm
Telefonnummer:0709707339
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS