ÄNDAMÅL

/./ årliga räntan, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, skall användas till avlönande av en församlingssyster, som trogen vår Lutherska folkkyrka, anställes av kyrkorådet eller av någon enskild sammanslutning. Kan en sådan församlingssyster av en eller annan anledning ej anställas, skall halva räntan användas för anskaffande av sådana för församlingens kyrkas prydande lämpliga föremål, varför kostnaden icke lämpligen bör bestridas av kyrkokassans medel, eller för åtgärders vidtagande för höjande av Gudstjänstens högtidlighet; andra hälften av räntan skall utdelas till sådana kyrkoförsamlingens fattiga, som äro kända för Gudsfruktan och visa kärlek till vår svenska folkkyrka genom flitigt bevistande av dess gudstjänster och flitigt deltagande i dess nattvardsgångar. På detta sätt skall räntan användas även i den händelse medel till en församlingssysters avlöning på annat sätt kan erhållas. I varje fall skall den del av räntan, som kan komma att överstiga ettusen (1.000) kronor, på detta sätt användas. Räntan skall, sedan därav förvaltningskostnaderna fråndragits, överlämnas till församlingens kyrkoherde eller till den präst, som hans tjänst förestår, för att av honom tillika med församlingens kyrkovärdar disponeras i enlighet med denna min föreskrift. Skulle denna min anordning ej noggrant följas, tillfaller kapitalet Svenska kyrkans Diakonistyrelse under de villkor som nedan under punkt 7 sägs.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kyrkoherde Isak Tryggs testamentsmedel för Lids församling
Organisationsnummer:802481-9941
Adress:
  • Trossamfundet Svenska kyrkan
  • 751 70 Uppsala
Telefonnummer:018-16 95 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS