ÄNDAMÅL

Stiftelsens uppgift är att erbjuda hjälp och själavård till människor i akut kris. Denna uppgift skall utföras huvudsakligen per telefon av präster, diakoner och lekmän. Därtill skall professionell uppföljning erbjudas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kyrkans SOS
Organisationsnummer:857207-2455
Adress:
  • Lilla Stampgatan 1
  • 411 01 Göteborg
Telefonnummer:031-7391050
E-post:gbg.kyrkansjourtjanst@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 922 948 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS