ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att göra open source mjukvaran Defold tillgänglig för allmänheten. För detta ändamål ska Stiftelsen hålla mjukvarans källkod tillgänglig att utan ersättning användas av tredje part. Rättigheterna till resultat eller produkter, i vilka sådan källkod är inkluderad, ska alltid tillfalla den utvecklande parten och får nyttjas av den utvecklande parten i privat och kommersiellt syfte. Stiftelsen ska däremot inte tillåta att tredje part kommersialiserar mjukvarans källkod, varken som spelmotor eller som spelutvecklingsverktyg, oavsett om mjukvaran har ändrats eller bearbetats. Stiftelsen har inte heller rätt att överlåta rättigheterna till open source mjukvaran Defold, utöver vad som följer av den öppna licensiering som tillhandahålls genom sjukvaran, annat än vid Stiftelsens upplösande, varvid rätten till rättigheterna ska tillfalla Stiftaren. Stiftelsen ska därutöver förvalta Defold genom att, bland annat, uppdatera, modifiera, utveckla och på annat sätt stödja Defold.

Stiftelsen ska sträva efter att främja, bland annat, open source-gemenskapen och nyttjandet av öppna licenser. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet som syftar till användning, utveckling och tillhandahållande av bland annat open source, mjukvara, licenser samt liknande verksamhet. Detta inkluderar bland annat tillhandahållande av tjänster, exempelvis support- och konsulttjänster, samt varor och produkter med anknytning till Stiftelsens aktiviteter.

Ändamålet kan tillgodoses genom att, bland annat, ingå samarbetsavtal, sponsoravtal, anordna aktiviteter och utbildningar samt deltagande i strategiskt partnerskap samt socialt
entreprenörskap.

Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet. Stiftelsen kan anlita utomstående och/eller anställa personal. Stiftelsen får motta och samla in gåvor och bidrag från var och en som vill främja stiftelsens ändamål.

Stiftelsens kapital och avkastning får användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Defold Foundation
Organisationsnummer:802481-5162
Adress:
  • Box 6034
  • 12630 Hägersten
Telefonnummer:0704-335333
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS