ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall i första hand användas för att bereda institutets ”mindre” arkeologiska stipendiater möjlighet att under sin studietid vid institutet företaga en resa till södra Italien. Därest avkastningen räcker, kan densamma användas till bestridande av kostnader för resor med elever i konsthistoria eller andra humanistiska discipliner vid institutet.

Fondens kapital får icke tagas i anspråk för ovan nämnt ändamål.

Fondens avkastning får icke tagas i anspråk, förrän fondens kapital uppnått ett belopp av 120 000 kr. Intill dess lägges fondens avkastning till kapitalet. Den del av avkastningen, som – sedan fonden uppnått nämnda belopp – ej tages i anspråk under löpande räkenskapsår lägges till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för studieresor för Rominstitutets stipendiater
Organisationsnummer:802408-5188
Adress:
  • Stiftelsen svenska institutet i Rom
  • Skeppargatan 8, 3 tr
  • 114 52 Stockholm
Telefonnummer:08-662 19 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS