ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska verka för att företag och organisationer som är verksamma i Sverige ska öka sin konkurrenskraft och tillväxt genom att samla, koordinera och tillgängliggöra regional och nationell innovationskapacitet i nationella och internationella innovationssatsningar. Dessa satsningar ska möjliggöra lösningar av komplexa problem och utmaningar och skapa en långsiktig hållbarhet.

Stiftelsen ska också verka för utveckling av innovationskapacitet och innovationsförmåga i kluster och innovationsmiljöer, en kapacitet med förmågan att lösa komplexa utmaningar och förmågan att samarbeta nationellt och internationellt. Stiftelsen ska fokusera på att organisera och genomföra innovationssatsningar, vara en genomförandekraft för det nationella innovationssystemet. Stiftelsen ska stimulera samarbete över gränser genom att utforska, testa och stödja utvecklingen av samarbetsformer. Stiftelsen är dessutom en kanal för att etablera konkreta nationella och internationella samarbeten.

Stiftelsen får till fullföljande av sitt ändamål bedriva näringsverksamhet, i egen regi eller genom hel- eller delägda företag, som stimulerar långsiktig finansiering av Stiftelsens verksamhet och som dessutom ska stimulera skalning av etablerade värdeskapande tjänster och processer.

För att fullgöra stiftelsens syfte och ändamål får Stiftelsens medel exempelvis tas i anspråk för att;

– Marknadsföra företag och organisationer inom Sverige som attraktiv innovationspartner inom och utanför Sveriges gränser.
– Etablera, koordinera och leda nationella innovationssatsningar och projekt.
– Attrahera kapital för nationella innovationssatsningar och projekt.
– Verka för utveckling av innovationsförmåga och innovationskapacitet i kluster och innovationsmiljöer genom exempelvis utbildning, test, innovationsprojekt mm.
– Skapa mötesplatser för lärande kring innovationsförmåga och innovationsledning och lösningar av komplexa utmaningar.
– Skapa samarbeten mellan aktörer i det nationella innovationssystemet och med företag, akademi, offentlig sektor och civilsamhället.
– Medverka till ökad internationell samverkan och nyttjande av innovationskapacitet för att lösa prioriterade komplexa utmaningar.
– Sprida och skala erfarenheter, modeller, verktyg som underlättar innovation och lösningar av komplexa utmaningar.
– Underlätta samverkan om stöd till företag och entreprenörer för att skapa framtidens tjänster och bolag.

Stiftelsen får /./ använda Stiftelsekapitalet till ändamålet, dock med maximalt 100 000 kr per år. Kapitalet får således förbrukas i sin helhet först när stiftelsen har varit verksam i minst fem år räknat från registreringen av stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen iHubs Sweden
Organisationsnummer:802482-2754
Adress:
  • Stiftelsen Compare
  • Sommargatan 101 A
  • 656 37 Karlstad
Telefonnummer:070-815 56 65
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS