ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall 10 % läggas till kapitalet. Resterande del av avkastningen skall utdelas som stipendium till en eller flera förtjänta elever i Tekniska läroverkets byggnadsavdelning enligt de närmaste anvisningar som kollegiet kan finna lämpligt utförda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Konstruktörs stipendiefond
Organisationsnummer:885000-8841
Adress:
  • Gävle kommun, KLK-ekonomi
  • 801 84 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:137 193 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS