ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål att utan vinstsyfte för stiftelsen, stiftaren eller annan främja och stimulera konstnärlig och därmed jämförlig kulturell utveckling och forskning i gränslandet mellan Sverige och Finland. Stiftelsen ska arbeta i bred nationell och internationell samverkan för att uppnå en hög nordisk och internationell klass. Stiftelsen ska understödja ett allmännyttigt ändamål i syfte att positionera, förvalta och utveckla en mötesplats och ett kunskapscentrum för konstnärlig och kulturell utveckling i Tornedalen för lärande och kunskapsinhämtning, gemenskap och nätverk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Konsthall Tornedalen
Organisationsnummer:802481-6632
Adress:
  • Konsthall Tornedalen
  • Risudden 150
  • 957 95 Hedenäset
Telefonnummer:722342121
E-post:info@konsthalltornedalen.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 418 769 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS