ÄNDAMÅL

stiftelsen har till ändamål att framställa och försälja kompendier och annat material företrädesvis för skolverksamhet och undervisningsändamål vid tekniska läroanstalter och därigenom främja utbildningen vid sådana läroanstalter. Därest överskott skulle uppkomma på stiftelsens verksamhet, äger stiftelsens styrelse att därav utdela studieunderstöd åt behövande elever vid läroverket och lämna bidrag till andra ändamål, som främja läroverkets verksamhet och elevernas utbildning och fostran.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kompendieutgivningen
Organisationsnummer:802003-2382
Adress:
  • Trädgårdsgatan 20 A
  • 172 38 Sundbyberg
Telefonnummer:08-840826
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS