ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att tilldela stipendium till någon obemedlad men för flit och goda seder känd studerande vid Lunds Universitetet. Skulle någon bland de sökande kunna styrka, att han tillhör donators släkt, må han då äga företräde vid bortgivandet av detta stipendium, dock endast under förutnämnda villkor att för någon medellös yngling underlätta fullgörandet av hans nämnda studier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kleenska stipendiefonden
Organisationsnummer:802479-3138
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS