ÄNDAMÅL

En inom Ålems socken fattig, välartad och begåvad yngling som med håg och inre drift och kallelse vill bliva prästman inom Svenska Lutherska läran, skall efter ansökan såsom bidrag till sina studier så länge han fortsätter därmed, erhålla årliga räntan av en fond kr. åttatusen /8000,-/ tills han tagit prästexamen. Sedan skall årliga räntan tilläggas fonden så att den får föröka sig tills en annan yngling med samma egenskaper som i moment 1 nämt gör ansökan, då han skall erhålla räntan av vad fonden då inbringar. Under enahanda villkor och under samma förvaltnings donera vi en fond av kr. tretusen /3000,-/, att användas i likhet med föregående moment 1. Årliga räntan till en i församlingen född och boende yngling eller flicka som vill utbilda sig till skollärare. Till Ålems församlings barnhem skänkes ett belopp kr. tvåtusen /2000,-/ varav årliga räntan får användas. Till Pauvres honteux avsättes en fond kr. Femtusen /5000,-/ att användas årliga räntan till 2 á 3 företrädesvis gudfruktige personer inom Ålems församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Klara och J.A Svenssons fond
Organisationsnummer:802479-7675
Adress:
  • Ålems Församling
  • Häradsvägen 27
  • 384 92 Ålem
Telefonnummer:0499-799000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:73 356 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS