ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till en ung man eller kvinna, född inom församlingen eller numera bosatt därstädes, som avser att utbilda sig eller redan undergår utbildning för blivande arbete antingen inom socialvården eller ock inom den yttre missionen med företräde för den, som avser att ägna sig åt arbete inom socialvården. Såsom ett oeftergivligt villkor gäller att vederbörande skall ha gjort sig känd för dygd och kristlig vandel. En och samma person kan erhålla understödet under flera år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kerstin Larssons minnesfond
Organisationsnummer:882602-1357
Adress:
  • Gagnefs pastorat
  • Kyrkbyvägen 35
  • 785 30 GAGNEF
Telefonnummer:0241-623 03
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 570 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS