ÄNDAMÅL

Årliga räntan af stipendiet å Åttatusen kronor tillfaller min yngste broder f. d. Tullförvaltaren Wilhelm Åkerhjelm i Skelefteå under hans lifstid. Årliga räntan af stipendiet å Sextusen kronor, sedan till detsamma tillagts det belopp, som vid försäljningen erhållits för min lösegendom, tillfaller min brorsdotter Fröken Ada Åkerhjelm under hennes lifstid. Efter min broders Tullförvaltaren Wilhelm Åkerhjelms och min brorsdotters Fröken Ada Åkerhjelms död tillfaller årliga räntorne af dessa stipendier någon af familjen Åkerhjelm af af Margretelund. Skulle icke någon af familjen Åkerhjelm af Margretelund finnas, tillfalla årliga räntorne af stipendierna någon af familjen Åkerhjelm af Blombacka. Två pensioner ändras till en pension. Minst en tiondel av den årliga avkastningen av fonden läggs till kapitalet samt att disponibel avkastning inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Åkerhjelmska fonden
Organisationsnummer:802003-8967
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS