ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel avkastning skall användas till att lämna belöning/bidrag till elever inom kommunens grundskolor och gymnasieskola såsom – belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit – belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott – stipendium för fortsatt utbildning – hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid utdelning av den disponibla avkastningen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna. Enligt permutationsbeslut från Kammarkollegiet 2015-06-02 upphävs de föreskrifter som begränsar kapitalanvändningen. Stiftelsens hela kapital får förbrukas för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Årjängs kommuns samfond inom skolområdet
Organisationsnummer:874400-8445
Adress:
  • Årjängs kommun
  • Box 906
  • 672 29 ÅRJÄNG
Telefonnummer:0573-141 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:266 346 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS