ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel avkastning skall användas till att lämna belöning/bidrag till elever inom kommunens grundskolor och gymnasieskola såsom- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott- stipendium för fortsatt utbildning- hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands.Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.Vid utdelning av den disponibla avkastningen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna.Enligt permutationsbeslut från Kammarkollegiet 2015-06-02 upphävs de föreskrifter som begränsar kapitalanvändningen. Stiftelsens hela kapital får förbrukas för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Årjängs kommuns samfond inom skolområdet
Organisationsnummer:874400-8445
Adress:
  • Årjängs kommun
  • Box 906
  • 672 29 ÅRJÄNG
Telefonnummer:0573-141 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:266 346 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS