ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst 10 % läggas till kapitalet. Disponibel avkastning skall användas till stipendier för elever i avgångsklasser vid Katrineholms Tekniska skola enligt följande: Stipendium utdelas vid varje terminsslut i avgångsklasser på gymnasial nivå (gällande både Komvux och gymnasium) Stipendium utdelas till elev eller flera med betygsvärde 4,0 eller högre i varje avgångsgångsklass vid Katrineholms Tekniska skola. (Vid en framtida förändrings av betygsskalan avses betyg med motsvarandse värde.) Samtliga betyg i avgångsbetyget inräknas. Saknas sådan stipendiat fonderas medlen. Föreligger särskilda omständighet kan även annan elev komma ifråga för stipendium. Denna möjlighet skall hanteras restriktivt. PÅ stipendiet ska framgå vilka som bidrag till Katrineholms Tekniska skolas stipendiefond. Fördelning av disponibel avkastning beslutas av lärarkollegiet vid Katrineholms tekniska skola. Lärarkollegiet utser stipendiater.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Katrineholms tekniska skolas stipendium
Organisationsnummer:818501-4993
Adress:
  • Box 901/Kommunstyrelsen
  • 641 29 Katrineholm
Telefonnummer:0150-57000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS