ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas för stipendier åt lärare vid Katrineholms skolor för studier, studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt författarskap. Fondens kapital får inte minskas. Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till det kapital som inte får förbrukas. Vilken procentsats som från tid till annan skall tillämpas bestämmes av Katrineholms kommunstyrelse. Återstående avkastning är disponibel för utdelning påföljande år. Avkastning, som visst år inte disponeras för utdelning, reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Katrineholms samfond för stipendier åt lärare
Organisationsnummer:818501-4787
Adress:
  • Box 901 / Kommunstyrelsen
  • 641 29 Katrineholm
Telefonnummer:0150-57000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS