ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att underlätta möjligheterna och nedbringa kostnaderna för elever – främst i avgångsklasserna – att tillsammans med sina lärare planera och genomföra studieresor till utlandet – speciellt till tyskspråkiga länder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Katedralskolans studieresefond
Organisationsnummer:802479-1116
Adress:
  • Lunds kommun, Ekonomiavd.
  • Box 41
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-355000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS