ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att fondens kapital och avkastning skall i första hand användas till de gruppboende på Nitvägen 1, 296 35 Åhus. Medlen skall användas till de gruppboendes utflykter. Fonden kan inte sökas. Medel utbetalas årligen av KLK, redovisningsenheten, till gruppboendet på Nitvägen 1 i Åhus. Årligen disponeras således den årliga avkastningen jämte fem tusen kronor ur kapitalet för ändamålet. För det fall inte gruppboendet skulle finnas kvar, skall fondmedlen disponeras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade som Kristianstads kommun bestämmer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karl-Inge Ståhlbergs minnesfond
Organisationsnummer:802480-9579
Adress:
  • Kristianstads Kommun
  • 291 80 Kristianstad
Telefonnummer:044-13 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:213 650 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS