ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Beslut om utdelning fattas av personalkonferensen vid skolan på förslag av stipendiekommittén. Den för utdelning disponibla avkastningen skall i första hand användas till belöning eller uppmuntran åt elev vid Katedralskolan, som visat goda kunskaper i särskilt ämne. I andra hand för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, för belöning åt elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt idrott; som stipendium för fortsatt utbildning. Därvid skall vissa i Andrén-Lüningska testamentet angivna släktningar äga företräde framför andra.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Katedralskolans i Skara samfond nr 5
Organisationsnummer:868401-1813
Adress:
  • Skara Kommun
  • 532 88 Skara
Telefonnummer:0511-32000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS