ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att genom pengar som inflyter genom ett upprop av Stiftarna, som ska utgöra en självständig förmögenhet, varaktigt främja arbetet mot könsstympning, genom att lämna bidrag till personer eller organisationer, som på ett konkret sätt främjar arbetet mot könsstympning genom att; (i) bedriva ämnesrelevant forskning, (ii) samla professionell expertis som kan ge vård till könsstympade kvinnor, (iiii) utbilda och informera allmänheten, utsatta folkgrupper och vårdpersonal angående risker och nackdelar med könsstympning och/eller (iv) vidta andra konkreta åtgärder mot könsstympning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia
Organisationsnummer:802479-4623
Adress:
  • Box 3122
  • 169 03 Solna
Telefonnummer:08-545 065 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS