ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att främja bostadsförsörjning i kommunen. Utdelning av vinst från stiftelsen får icke överstiga skälig förräntning på det av stiftarna tillskjutna kapitalet.

Ändamålet enligt Kammarkollegiets beslut 2021-10-18,
Stiftelsen har till ändamål att inom Karlstads stad förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter i syfte att därå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen skall vara ett allmännyttigt bostadsföretag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlstadshus
Organisationsnummer:873200-1105
Adress:
  • Riksbyggen
  • Box 37
  • 651 02 KARLSTAD
Telefonnummer:0771-860 860
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS