ÄNDAMÅL

Årsavkastningen skall efter beslut av personalkonferenserna vid Östermalms gymnasium eller om denna så beslutar, av rektor ensam, användas till stipendier och premier till eleverna vid Östermalms gymnasium.

Gravskötseln av Anna Struve-Lindhagensfamiljegrav skall betalas med samfondens avkastning dock höst med Anna Struve-Lindhagens Minnesfonds andel i samfondens avkastning.

De som nu innehar stipendier ur Anna Bergströms stipendiefond skall behålla dessa så länge de åtnjuter undervisning vid musikhögskolan.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Vid disposition av samfonden skall lämplig hänsyn tas till förskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Östermalms gymnasiums stiftelse för stipendier och premier
Organisationsnummer:802405-1735
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS