ÄNDAMÅL

Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt flit,Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid resp skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvarv av materiel m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlskronas grundskolas samfond nr 2
Organisationsnummer:802479-9499
Adress:
  • Östra Hamngatan 7B
  • 371 83 Karlskrona
Telefonnummer:0455-303000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:82 614 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS