ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, efter det att minst en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, återstoden skall utdelas som ett eller flera premier å vartdera minst 200 kronor till elev, som med goda vitsord går ut årskurs 3 vid Karlskrona gymnasieskolas humanistiska, samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga linje.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlskrona studenters premiefond
Organisationsnummer:802479-9341
Adress:
  • Karlskrona kommun
  • Östra Hamngatan 7 B
  • 371 83 Karlskrona
Telefonnummer:0455-30 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:62 685 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS