ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendier till studerande ungdom, författare och konstnärer främja deras utbildning. Därefter skall behållen avkastning av kapitalet årligen disponeras på följande sätt 1. 10 procent därav lägges till kapitalet. 2. 2,5 procent därav utgår såsom stipendium till en välartad lärjunge vid Södra Latins gymnasium efter förslag av gymnasiets kollegium. 3. 30 procent därav utgår såsom resestipendium under namn ”Gösta Rittners resestipendium” till studerande vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna, efter ansökan och förslag av högskolans fakultetsnämnd vid landbruksvetenskapliga fakulteten. 4. 5 procent därav tilldelas under namn av ”Bille Rittners stipendium” efter ansökan och förslag av Ekerö kommunfullmäktige någon studiebegåvad ungdom med hemvist i Ekerö kommun i Stockholms län såsom hjälp till högre utbildning. 5. 2,5 procent därav tilldelas efter ansökan och förslag av Ekerö kommunfullmäktige någon studiebegåvad ungdom med hemvist iFäringsös församling, Ekerö kommun såsom bidrag till studieutbildning. 6. 50 procent därav utdelas såsom resestipendium, vart annat år till en yngre lovande författare och vart annat år till en yngre lovande konstnär för deras utbildning efter ansökan och förslag av Sveriges författarförbund respektive Kungl. Akademien för De Fria Konsterna. I alla de fall, då förslag till stipendiater skola avgivas, bör förslaget om möjligt omfatta minst tre personer, bland vilka stiftelsens styrelse utser stipendiat. Resestipendiat skall till stiftelsens styrelsen avgiva utförlig berättelse om sin resa och de rön han därunder gjort. Samtliga stipendier utdelas årligen den 7 juni, som är Karl Gusaf (Bille) Rittners dödsdag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karin och Gösta Rittners Stipendiefond
Organisationsnummer:802004-0633
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: Ladda ner ansökan
GDPR: INFORMATION SAKNAS