ÄNDAMÅL

Sedan av fondens avkastning årligen högst en femtedel blivit lagd till dess kapital användes återstoden vartannat år till stipendium åt svensk läkare för studier utomlands eller vid svenskt sjukhus, beläget utom den sökandes hemort, av lung-, hjärt- och kärlkirurgi, med företräde för dem som ämnar studera experimentell eller klinisk fysiologi inom detta speciella område. Skulle je kompetent sökande anmäla sig, skall det så tillgängliga beloppet användas vid nästföljande utdelning. Sökande skall vara inländsk ledamot av Sällskapet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen H E Hanssons fond
Organisationsnummer:802403-5365
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 Stockholm
Telefonnummer:08-4408860
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS