ÄNDAMÅL

Från fonden för utdelning disponibla medel skola användas till sociala ändamål, i främsta rummet inhemska sådana. Vid användningen av avkastningen skall om möjligt iakttagas, att därmed tillgodoses ändamål, vilka det icke åligger stat, kommun eller annan samhällelig institution att tillgodose.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne
Organisationsnummer:802000-5073
Adress:
  • Bergsgatan 20
  • 112 23 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6514340
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS