ÄNDAMÅL

Från fonden för utdelning disponibla medel skola användas till sociala ändamål, i främsta rummet inhemska sådana.Vid användningen av avkastningen skall om möjligt iakttagas, att därmed tillgodoses ändamål, vilka det icke åligger stat, kommun eller annan samhällelig institution att tillgodose.

Privatpersoner kan inte ansöka om medel

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne
Organisationsnummer:802000-5073
Adress:
  • Bergsgatan 20
  • 112 23 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6514340
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS