ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha som ändamål att ¤ Främja bevarandet och underhållet av företrädesvis kulturmärkta träbåtar samt att stödja organisationer som verkar för detta, ¤ stödja humanitär hjälpverksamhet för att förbättra människors villkor i Sverige och utomlands, ¤ att stödja musikkultur genom att möjliggöra festivaler, folkmusikprojekt o dyl samt stödja olika kulturella projekt

Ansökningsperioderna är 1 februari – 31 mars samt 1 september – 31 oktober och endast via hemsidan http://www.stiftelsenhellman.se/

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Familjen Burre Hellmans stiftelse
Organisationsnummer:802478-7528
Adress:
  • Box 5030
  • 102 41 Stockholm
Ansökningstid:1 februari — 31 mars
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:396 779 893 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS