ÄNDAMÅL

Räntan på gåvans belopp skall årligen användas till någon av ändamål enligt nedana) För uppmuntrande av jordbruksgärning eller för god skötsel av jordbruk, för nyodling och jordförbättring, för föredömlig ladugårdsskötsel, djuruppfödning eller odlarflit (såsom potatis- och annan rotfruktsodling, skogsodling mm) b) För ersättning för skador – som icke täckes av försäkring eller bidrag av stat, kommun eller landsting – å person, djur, byggnader, maskiner, gröda e. d. åt behövande lantbrukarec) För förtjänstfull husmodersgärningd) För belöning av framstående eller goda insatser på jordbrukets område eller för gynnande av forskning för jordbruksändamåle) För studiestipendier för jordbruksändamål, avsedda att utgå till därav förtjänta lantbrukare eller lantbruksungdomar eller elever vid folkhögskola e.d. under förutsättning dock att stat, kommun eller landsting icke bekostar sådana i, enligt HushållningsSällskapets mening, tillräcklig omfattningSamtliga under a – e här ovan, åsyftade personer avser enbart Blekinge län med företräde för dem som är bosatta i Asarums socken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kanslichef Olof Johanssons och hans maka Vivian Johanssons donationsfond
Organisationsnummer:802481-7176
Adress:
  • Hushållningssällskapet KKB
  • Flottiljvägen 18
  • 392 41 Kalmar
Telefonnummer:0480-15607
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:183 376 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS