ÄNDAMÅL

Årliga räntan skall, sedan en lämplig del av densamma lagts till kapitalet, utdelas såsom stipendium åt en studerande av Kalmar nation, vilken den termin stipendiet sökes, är och minst tvenne terminer varit vid universitetet inskriven.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kalmar nations jubelstipendium 1918
Organisationsnummer:802479-6198
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS