ÄNDAMÅL

Avkastningen av denna fond skall vartannat år utbetalas till Stockholms distriktsläkarförening att av dess styrelse användas i första hand såsom anslag åt en eller flera distritksläkare för vetenskaplig forskning. Skulle Styrelsen finna, att lämplig person icke finnes, till vilken styrelsen kan utbetala anslaget, skall avkastningen i stället användas av styrelsen på det sätt, styrelsen finner lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen K. Daléns fond
Organisationsnummer:802403-5811
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 Stockholm
Telefonnummer:08-4408860
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS