ÄNDAMÅL

Av Stiftelsens räntemedel årligen skola utdelas stipendier till fyra fattig-mans barn, som hava lust att studera och föra ett gudfruktigt och ärbart lefverne samt den rena Lutherska evangeliska religionen bekänna, nämligen 1) en fattig adelsmans son från Södermanland 2) en prästson från Södermanland eller ock ståndsperson 3) en borgareson från Nyköping och 4) en bondeson från Södermanland Stipendiebelopp, som till ävventyrs besparas, lägges till stiftelsens kapital för att åstadkomma en på grund av penningevärdets sjunkande önskvärd tillväxt av fondens räntebärande tillgångar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kühnska stipendiefonden
Organisationsnummer:802481-2227
Adress:
  • Södermanlands-Nerikes nation
  • St. Larsgatan 4
  • 753 11  Uppsala
Telefonnummer:018-15 40 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS